Diocese of Toronto | Anglican Church of Canada

代祷箱

代祷箱

请告诉我们您需要祷告的事项,我们会在主日礼拜的时候为您提名祷告。

  • (人名之间请用“ ,”隔开)

“上帝能照着运行在我们心里的大力充充足足地成就一切,超过我们所求所想的。”

                                                                                                                 -以弗所書 3:20

更多信息欢迎您联系我们

SJC Pulpit, Plaques and High Altar Windows.
070611_146
070615_022
070615_105
070615_275
2012618-8-St-James-Cathredal-Centre
Day-137
DSC08996
DSC09158
DSC09200
DSC09202
St_James_Cathedral_Mark1
St_James_Toronto
STNGLS_angel_Lg
STNGLS_CallingOfStJames2Lg
STNGLS_Mercy5ClotheLg
祭坛花窗

The Cathedral Church of St James

106 King Street East, Toronto ON M5C 2E9 | Office & Mailing Address: 65 Church Street, Toronto, ON M5C 2E9
(416)364-7865 | info@stjamescathedral.ca

Menu
Responsive Menu Clicked Image